Reklama 
 
Diskusné fórum 
 
Hlavná stránka 
 
 
    Menu
Bulharsko
Chorvátsko
Cyprus
Čierna Hora
Egypt
Francúzsko
Grécko
Jordánsko
Kanárske ostrovy
Kapverdské ostrovy
Katar
Keňa
Korzika
Madeira
Maledivy
Malta
Maurícius
Mexiko
Nový Zéland
Portugalsko
Spojené arabské emiráty
Srí Lanka
Španielsko
Taliansko
Tunis
Turecko

DISKUSNÉ FÓRUM

Hlavná stránka

Kontakt


NENAŠLI ste čo ste hľadali?
Použite VYHĽADÁVANIE :)
 

Taliansko



Vstupné formality


Cestovné doklady

platný cestovný doklad alebo preukaz totožnosti. Ako cestovný doklad je možné používať občianske preukazy typu identifikačné karty vydané po roku 1993, tzn. od vzniku Slovenskej republiky.


Víza

V súvislosti so vstupom SR do EÚ/EHP sa každý štátny príslušník SR môže dovolávať práva pobytu v inom členskom štáte EÚ ( tzv. voľný pohyb osôb ), a to na základe čl. 18 Zmluvy o založení ES, ktorý stanoví, že “každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať a zotrvávať na území členských štátov”.

Právo pobytu môže byť obmedzené len v prípadoch odôvodnených verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo ochranou zdravia. Pri pobyte do 3 mesiacov platí len registračná povinnosť pre ubytovateľov. Neplnoleté osoby môžu cestovať len v sprievode dospelých. Pri pobyte dlhšom ako 3 mesiace je potrebné požiadať o povolenie k pobytu / carta di soggiorno / na polícii v mieste pobytu. Pri pobyte za účelom zamestnania je potrebné k žiadosti o povolenie k pobytu priložiť okrem iného tiež pracovné povolenie.


Colné a devízové predpisy

Obmedzené množstvá platia pre následujúce kategórie spotrebného tovaru:
- 800 ks cigariet alebo 400 ks cigariet o váhe 3 g/ks alebo 200 ks dútníkov alebo 1 kg tabaku, alkoholické nápoje môžu dovážať osoby staršie 17 rokov (10 l alkoholických nápojov s obsahom vyšším ako 22%, 20 l alkoholických nápojov s obsahom nepresahujúcim 22 % alkoholu, 2 l ľahkých vín ), 90 l vína, z toho 60 l šumivého vína, 110 l piva

Vyššie uvedené množstvá sú považované za obchodný dovoz.

Dovoz benzínu v kanistri je zakázaný. Dovoz valút nie je obmedzený, vývoz hotovosti je obmedzený na čiastku 10.330,- Euro, nad zmienenú čiastku je potrebné vyplniť prehlásenie o dovoze/vývoze peňazí.


Zdravie

Zdroj: invia.sk



DOVOLENKA NA SLOVENSKU.
Chaty, chalupy, hotely a penzióny v najkrajších kútoch Slovenska www.dovolenky.sk

© CESTOVKY.sk