Reklama 
 
Diskusné fórum 
 
Hlavná stránka 
 
 
    Menu
Bulharsko
Chorvátsko
Cyprus
Čierna Hora
Egypt
Francúzsko
Grécko
Jordánsko
Kanárske ostrovy
Kapverdské ostrovy
Katar
Keňa
Korzika
Madeira
Maledivy
Malta
Maurícius
Mexiko
Nový Zéland
Portugalsko
Spojené arabské emiráty
Srí Lanka
Španielsko
Taliansko
Tunis
Turecko

DISKUSNÉ FÓRUM

Hlavná stránka

Kontakt


NENAŠLI ste čo ste hľadali?
Použite VYHĽADÁVANIE :)
 

Kanárske ostrovyVstupné formality


Cestovné doklady

V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie/EHP sa každý štátny príslušník SR môže dovolávať práva pobytu v inom členskom štáte EU (tzv. voľný pohyb osôb), a to na základe čl. 18 Zmluvy o založení ES, ktorý stanovil, že „každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať a bývať na území členských štátov“. Občan SR môže vstupovať a prebývať na území ostatných členských štátov EU bez zvláštnych obmedzení, a to iba na základe platného cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti. Ako cestovný doklad je možné používať občianske preukazy typu identifikačnej karty vydané po roku 1993, tzn. Od vzniku Slovenskej republiky.
Právo pobytu môže byť obmedzené iba v prípadoch odôvodnených verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo ochranou zdravia.
Pri cestách do Španielska predloží teda platný cestovný doklad (cestovný pas SR alebo občiansky preukaz SR), pokiaľ cestujete lietadlom. Pri ceste vlakom alebo automobilom predloží občan svoj cestovný doklad pri vstupe do schengenského priestoru. Vo vnútri priestoru už nie sú hraničné kontroly. Pri ceste lodnou dopravou do Španielska (napr. Loďou z Maroka) budú cestovné doklady kontrolované v príslušnom španielskom prístave.
Razítko o dátume vstupu do schengenského prietoru sa nevyžaduje. Rovnako nie je potreba predkladať na hraniciach doklady o účele pobytu, spiatočného lístka alebo finančné prostriedky.
Pokiaľ ide o motoristov doporučujeme si pred cestou zaobstarať medzinárodný vodičský preukaz a je potrebné mať tzv. Zelenú kartu.

Víza

Slovenskí občania, ktorí cestujú do Španielska za súkromným alebo služobným účelom a nebudú vykonávať zárobkovú činnosť môžu, na základe platnej bezvízovej dohody, vstupovať na územie Španielska bez víza, ak doba ich pobytu nepresiahne 90 dní. Pritom je nutné dodržať ustanovenia Schengenskej dohody o zdržiavaní sa na území členských štátov Schengenu 90 dní v priebehu polroka. V rámci členských štátov Schengenu sa pobyt v uvedenom teritóriu spočítava.
Vstup na územie Španielskeho kráľovstva je povolený len s platným cestovným pasom. Na pobyt je potrebné preukázať finančné prostriedky (hotovosť, šeky, platobné karty) v sume 30 EUR na osobu a každý deň pobytu, najmenej však 300 EUR. V prípade pobytu dlhšieho ako 90 dní alebo za iným účelom (zamestnanie, štúdium), musí občan SR požiadať o vízum na Veľvyslanectve Španielskeho kráľovstva v Bratislave. Pri vstupe do Schengenského priestoru treba požiadať o vstupnú pečiatku do cestovného pasu, na základe ktorej sa preukáže, v prípade kontroly, dĺžka povoleného pobytu v Španielsku. Španielska cudzinecká polícia kladie v poslednej dobe veľký dôraz na kontrolu vstupnej pečiatky, podľa ktorej posudzujú oprávnenosť pobytu občana SR na území Španielska. V prípade porušenia ustanovení cudzineckého zákona a najmä prekročenia doby povoleného pobytu v Španielsku, španielske orgány rozhodnú o vyhostení a zákaze vstupu na územie Španielska a celého schengenského priestoru od troch do desať rokov.
V prípade zamestnania (aj sezónneho) musí mať občan SR pracovné povolenie a vízum udelené Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva v Bratislave. Bez splnenia týchto podmienok riskuje vyhostenie z územia Španielska. Podrobnejšie podmienky vstupu a pobytu možno konzultovať na Veľvyslanectve Španielskeho kráľovstva v Bratislave a tiež na webových stránkach Ministerstva práce a sociálnych vecí ŠK www.mtaes.es a Ministerstva vnútra ŠK www.mir.es.


Colné a devízové predpisy

V EÚ sú zrušené colné predpisy. Dovoz určitého tovaru do Španielska ale od určitého limitu prestáva byť pre vlastnú potrebu a stáva sa dovozovým tovarom, ktorý je nutné colne deklarovať.
Na bezcolný dovoz tovaru v neobchodnom styku platí pre občanov nečlenských štátov EÚ tento limit:
Osoba staršia ako 15 rokov môže doviesť bez cla tovar v hodnote 175 EUR, osoba mladšia ako 15 rokov tovar v hodnote 90 EUR. V rámci toho možno doviesť : 200 kusov cigariet, 1l alkoholu, 2 l vína, parfum 50 gramov, káva 200 gramov, čaj 100 gramov, lieky pre osobnú potrebu a v primeranom množstve. Cestujúci môže vyviesť alebo doviesť 6 000,-EUR v hotovosti, vyššiu sumu musí povinne deklarovať.


Zdravie

V styku so SR nie je predpísané žiadne očkovanie proti infekčným chorobám. Odporúča sa uzavrieť pred cestou do zahraničia poistenie liečebných nákladov v zahraničí, pretože náklady za lekárske ošetrenie v Španielsku sú pomerne vysoké. Cena za bežné lekárske ošetrenie, bez ceny liekov a špeciálnych vyšetrení, sa pohybuje cca 60-70 EUR.
Pokiaľ ide o drogy, v Španielsku sú zakázané, mať drogu aj v malom množstve je trestné.

Zdroj: invia.skDOVOLENKA NA SLOVENSKU.
Chaty, chalupy, hotely a penzióny v najkrajších kútoch Slovenska www.dovolenky.sk

© CESTOVKY.sk