Reklama 
 
Diskusné fórum 
 
Hlavná stránka 
 
 
    Menu
Bulharsko
Chorvátsko
Cyprus
Čierna Hora
Egypt
Francúzsko
Grécko
Jordánsko
Kanárske ostrovy
Kapverdské ostrovy
Katar
Keňa
Korzika
Madeira
Maledivy
Malta
Maurícius
Mexiko
Nový Zéland
Portugalsko
Spojené arabské emiráty
Srí Lanka
Španielsko
Taliansko
Tunis
Turecko

DISKUSNÉ FÓRUM

Hlavná stránka

Kontakt


NENAŠLI ste čo ste hľadali?
Použite VYHĽADÁVANIE :)
 

TureckoVstupné formality


Cestovné doklady

Občania SR potrebujú pre turistické cesty do krajiny platný cestovný pas a príslušné vízum.
Vízum (do 30 dní) môže byt udelené na hraničnom prechode, na letisku, v prístave pri vstupe do krajiny, alebo na Veľvyslanectve Tureckej republiky v Bratislave. Cena víza udeleného na hraničnom prechode je 10 USD. Hoci pasové orgány Turecka prijímajú i platby v inej mene ako USD, z praktického hľadiska odporúčame slovenským občanom mať uvedenú čiastku pripravenú vopred v USD. Platnosť víza udeleného na hraničnom prechode je 30 dní (nie 1 mesiac!) a neexistuje možnosť jeho predĺženia na území Turecka. Za prekročenie platnosti víza turecké orgány vyberajú pokutu 100 USD a viac podľa dĺžky obdobia, o ktoré bola platnosť prekročená. V prípade cesty motorovým vozidlom je nevyhnutné predložiť nasledujúce dokumenty:1. technický preukaz vozidla 2. medzinárodný vodičský preukaz 3. doklad o zaplatení povinného ručenia pre zahraničie (tzv. zelená karta). Pokiaľ vodič zelenú kartu nevlastní, je možné uzavrieť poistenie na tureckých hraniciach. Motorové vozidlo je vždy zapísané tureckými colnými orgánmi do pasu majiteľa, prípadne osoby s oprávnením toto vozidlo riadiť.


Víza

Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča slovenským občanom, aby si pred cestou overili u zastupiteľského úradu navštevovaného štátu, či sa podmienky pre vstup a pobyt nezmenily. Pri ceste motorovým vozidlom je vždy vozidlo zapísané na hraničnom prechode tureckými colnými orgánmi do pasu majiteľa vozidla, alebo osoby s oprávnením dané vozidlo riadiť. Do cestovného pasu je takisto vyznačený termín, dokedy má byť vozidlo vyvezené späť, popr. prihlásené. Toto povolenie je vydávané maximálne na dobu 180 dní. Daný osobný automobil môže opustiť územie Turecka len s vodičom, ktorý má vozidlo zapísané v cestovnom pase. Osobe, v ktorej cestovnom pase je vozidlo zapísané, je zabránené opustiť Turecko bez tohoto vozidla alebo bez predloženia potvrdenia, že vozidlo bolo v krajine prihlásené, popr. uložené do colného skladu. Slovenským občanom cestujúcim cez Turecko do Sýrie a Iránu sa odporúča, aby si víza týchto krajín obstarali už doma, pretože zastupiteľské úrady Sýrie a Iránu v Turecku víza obvykle odmietajú vystaviť.


Colné a devízové predpisy

Cudzincom je povolené dovážať aj vyvážať ekvivalent čiastky 5000,- USD. V prípade vyššej čiastky musí byť preukázané jej získanie (napr. potvrdenie o výbere hotovosti v banke atď). Hodnota dovážaných a vyvážaných šperkov nesmie prekročiť čiastku 15000,- USD, v prípade vývozu šperkov vyššej hodnoty musí byť preukázaný spôsob ich nadobudnutia. Pri colnom odbavení pri príjazde do krajiny môžu byť do pasu vyznačené všetky cennejšie predmety za účelem kontroly pri výjazde. Bezcolne je možné do Turecka doviesť 200 ks cigariet, 50 ks cigár (t.j. dútnikov do 3 g), 10 ks dútnikov, 200g tabaku spoločne s 200 ks cigariet. papierikov, 1 kg kávy, 1 kg instantnej kávy, 500 g čaju, 5 fľaší alkoholických nápojov s obsahom 100cl, 7 fľaší alkoholických nápojov s obsahom 75cl, 5 balení parfému, toaletnej vody, alebo vody po holení atď., ktorých obsah nesmie prekračovať 120ml. Vývoz starožitných predmetov (starších ako 100 rokov) je zakázaný. Vývoz starších cenných predmetov podlieha povoleniu Generálneho riaditeľstva pre správu múzea. Pri vývoze novo nadobudnutého vyrobeného koberca je nutné predložiť doklad o kúpe. Lieky, liečivá a zdravotné potreby je možné bezcolne
dovážať len pre osobnú potrebu. Všeobecné oslobodenie od cla platí pre tovar, ktorého hodnota neprekračuje 300 EUR, u detí mladších 15 rokov ide o 145 EUR. Podsekretariát colníc má však právo oslobodenia od cla obmedziť v závislosti na charaktere a množstve tovaru. Zakázaný je dovoz drog a obchodovanie s nimi. Za nedovolenú ýrobu, vývoz a dovoz omamných a psychotropnýh látok (už za 1 g) hrozí trest odňatia slobody v dĺžke 10 - 20 rokov a vysoké peňažné tresty.

Zdravie

Mezi SR a Tureckom nie je uzavretá dohoda o bezplatnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti, preto je nevyhnutné, aby slovenskí občania cestujúci do Turecka boli poistení pre zahraničie. Privátna zdravotnícká starostlivosť je však na vysokej úrovni.

Zdroj: invia.skDOVOLENKA NA SLOVENSKU.
Chaty, chalupy, hotely a penzióny v najkrajších kútoch Slovenska www.dovolenky.sk

© CESTOVKY.sk